Ntest_cookie!
MFU BOOK CENTER
Mae Fah Luang University
 

บุคลากร


ชื่อ - สกุล
: นางสาวปราณีย์ ขัติยะ
ตำแหน่ง
: ผู้จัดการศูนย์หนังสือ
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391-7022
 
ชื่อ - สกุล
: นางสุจิตรา หลวงสุภา
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391- 7024
 
ชื่อ - สกุล
: นางสาวชัญญา ตีรณวัฒนากูล
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391-7021
 
ชื่อ - สกุล
: นางสุภรัตน์ ศรีโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391- 7021
 
ชื่อ - สกุล
: นางสาวเขมิกา แดงฟู
ตำแหน่ง
: พนักงานธุรการ
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391-7024
 
ชื่อ - สกุล
: นางธมน สุเตนัน
ตำแหน่ง
: พนักงานธุรการ
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391- 7023
 
ชื่อ - สกุล
: นางลัดดาวัลย์ ชุ่มเมืองเย็น
ตำแหน่ง
: พนักงานธุรการ
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391-7020
 
ชื่อ - สกุล
: นางสาวเจนจิรา สุวรรณ
ตำแหน่ง
: พนักงานธุรการ
E-mail
: bookcenter@mfu.ac.th
ติดต่อ
: 0-5391- 7020
 
รวมทั้งหมด 8 คน 1 หน้า : 1
 
 
 

5 อันดับหนังสือขายดี

 

แนะนำชุดเครื่องสำอางที่น่าสนใจ

สบู่สมุนไพร สกัดจากทับทิม ลดราคาพิเศษ 3 ก้อน 100 บาท (คละชนิดได้)
ครีมลำไย ราคา 480 บาท
สบู่สมุนไพร สกัดจากชาเขียว ลดพิเศษ 3 ก้อน 100 บาท (คละชนิดได้)
สบู่สมุนไพร สกัดจากขมิ้นชัน ลดราคาพิเศษ 3 ก้อน 100 บาท (คละชนิดได้)
 
 
จำนวนผู้เข้าชม :